Žilvinas Židonis

Kontaktai

Viešojo administravimo katedra

Valakupių g. 5 , LT-10101 Vilnius
Kab.: I-52
Tel.: (8 5) 274 0634

Prašau rašyti man šiais adresais:

zzidonis@mruni.eu , zilvinas.zidonis@gmail.com

 

VladWordPress -- XHTML 1.0