Žilvinas Židonis

Studentams:

Kolegos, mane galite rasti

Viešojo administravimo katedroje

Valakupių g. 5 LT-10101 Vilnius
Kab.: I-52
Tel.: (8 5) 274 0634

Budėjimo laikas:

ketvirtadieniais nuo 15 iki 18 val.

kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį nuo 10 iki 15:30 val.


Prašau rasyti man šiuo adresu:

zzidonis@mruni.eu 

 

VladWordPress -- XHTML 1.0