Žilvinas Židonis

Mano publikacijos

 1. Židonis Ž. Towards an Entrepreneurial Model of Internationalisation: A Case Study of Libra Company. Baltic Journal of Management. Vol. 2, No. 3, 2007, p.p. 273-288.
 2. Židonis Ž. Pokyčiai Lietuvos valstybės tarnyboje: demokratinis valdymas versus vadybinė valstybė. Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis. Kolektyvinė monografija. Red. Kęstutis Masiulis, Algis Krupavičius. Vilnius, 2007, p. 342-356.
 3. Židonis Ž. Naujosios viešosios vadybos principų įgyvendinimo aspektai institucijų kaitos požiūriu. Viešoji politika ir administravimas, Nr. 17, MRU-KTU. 2006, p. 22-29.
 4. Židonis Ž., Kuada J. Internationalization of New Companies from Baltic Countries: The Entrepreneurial Perspective. p.p. 352-365. The Third International Conference „International Business in Transition Economies”. International Business Economy. Research Paper Series. Special Issue. Aalborg University. 2006. ISSN: 1395-959.
 5.  Židonis Ž. International Entrepreneurship In Transition Economies: Towards A Model Of Entrepreneurial Internationalisation. 33rd Annual Conference “International Business in the Age of Anxiety. Academy of International Business”. Conference proceedings. Manchester Business School. 2006. ISBN: 978-0-903808-03-3.
 6. Židonis Ž. Logistikos paslaugų pirkimas: įmonių tarpusavio santykių valdymo modeliai. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 33. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2005, p. 213-225.
 7. Židonis Ž., Sudnickas T. Ministerinės atskaitomybės problema naujosios viešosios vadybos požiūriu. Viešoji politika ir administravimas. MRU-KTU. 2005. 14 psl.
 8. Židonis Ž., Časas R. The Meaning of Opportunity in the Internationalisation Process: Notes Towards A Concept Of Entrepreneurial Internationalisation. Transformations in Business and Economics, Vol. 2 (No. 1), VU, 2004.
 9. Gelbuda M., Starkus A., Židonis Ž. The Power of Naive Action: A Case of Rapid Internationalisation of Company from a Transition Economy. Pranešimas skaitytas USIB seminare (Upsala Seminars in International Business). Upsalos universitetas, Švedija, balandžio 14 d., 2004.
 10. Židonis Ž., Časas R. The Meaning of Opportunity in the Internationalisation Process. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje “Catalysts and Impediments of Economic Development in Central and Eastern Europe”. Spalio 14-15, 2004. Vilniaus universitetas, Vilnius.
 11. Židonis Ž. Towards the Concept of Entrepreneurial Mode of Internationalisation. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Globalisation, Internationalisation of Companies and Cross-Cultural Management”. Spalio 27 – 29, 2004. Aalborgo universitetas, Danija.
 12. Gelbuda M., Starkus A. Židonis Ž. Learning in the Internationalisation Process: A Case of Organisational Identity and Interpretative Capacity. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „The 7th Vaasa Conference on International Business”. Rugpjūčio 24-26, 2004. Vaasos universitetas, Suomija.
 13. Gelbuda M., Starkus A., Židonis Ž. Learning in the Internationalisation Process: the Case for Organisational Identity and Interpretative Capacity. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „The 29th International Conference of European International Business Academy (EIBA)”. Gruodžio 11-13, 2003. Kopenhagos biznio mokykla, Kopenhaga, Danija.
 14.  Židonis Ž., Gelbuda M., Starkus A. Libra Group. The Emergence and Growth of Entrepreneurial Companies. Privatization and Financial Participation in the Baltic Countries. Case Studies. Red. Mygind N. Centre for East European Studies. Kopenhagos biznio mokykla, 2002.
 15. Židonis Ž. Verslo logistika. Vadovėlis. Vilnius: Vilniaus vadybos kolegija 2002.
 16. Židonis Ž., Gelbūda M., Grundey D., Starkus A, Tamaševičius V. International Business in Transition Economies. Transformations in Business and Economics, Vol. 1 (No. 1 & 2), 2002, p. 19-35.
 17. Židonis Ž., Gelbuda M., Starkus A. The Power of Naive Action: A Case of Rapid Internationalisation of the Company from Transition Economy. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje “International Business in Transition Economies”. Vilnius, rugsėjo 12-14, 2002, p. 20-28.
 18. Židonis Ž. Sparta. From Managerial Controlled and Employee Owned to Full Managerial Ownership. Privatization and Financial Participation in the Baltic Countries. Case Studies. Red. Mygind N. Centre for East European Studies. Kopenhagos biznio mokykla, 2002.
 19. Židonis Ž. Trečios šalies logistikos pardavimo procesų modeliavimas. Pranešimas, skaitytas konferencijoje “Transportas 2002”. Vilnius, balandžio 8-9, 2002, p. 168-180.
 20. Židonis Ž., Gelbuda M., Starkus A., Časas R. The Emergence and Growth of a New Entrepreneurial Ownership-based Network in Transition Economy. Studies in Industrial Engineering and Management. Special issue: Ten Years of Economic Transformation. Red. Liuhto K. Lappeenranta technologijos Universitetas , Suomija, 2001, Nr. 16, p. 351-375.
 21. Židonis Ž. The Emergence and Evolution of the Concept of Supply Chain Management. Transportas, XVI t., Nr. 4, 2001 p. 157-158.
 22. Židonis Ž Trečiosios šalies logistikos paslaugų subkontraktavimas sandorio kaštų teorijos požiūriu. Transportas, XVI t., Nr. 3, 2001, p. 111-115.
 23.  Židonis Ž. Logistikos operacijų vaidmuo prekės kūrimo procesuose. Pranešimas Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities”. VGTU, 2000 05 24, p. 140-147
 24. Židonis Ž. Oro transporto rinkos globalizacija. Pranešimas Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities”. VGTU, 1999 05 14, p. 196-203
 

VladWordPress -- XHTML 1.0