Žilvinas Židonis

Gyvenimo aprašymas

Akademinis išsilavinimas

1993 Vilniaus Technikos Universitetas. Inžinierius-ekonomistas.
2004 Daktaras. Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S). Disertacijos tema “Logistikos procesų valdymas: įmonių sąveikos modeliai”.
2002 – 2003 Šiaurės šalių tarptautinio verslo tyrimų metodologijos mokykla (Nordic Research School in International Business, NORD-IB).

Akademinio darbo patirtis

2000 – 2001 Vilniaus vadybos kolegija. Dėstytojas. Dėstytas kursas: verslo logistika.
2001 – 2002 Stokholmo ekonomikos mokykla Rygoje (Stockholm School of Economics in Riga). Jaunesnysis mokslinis bendradarbis. Bakalauro baigiamųjų darbų vadovas.
2002 Tarptautinio mokslinio žurnalo “Transformations in Business and Economics” kviestinis redaktorius.
2002 – 2004 Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM). Dėstytojas. Dėstyti kursai: marketingo strategija, marketingo pagrindai.
2002 – 2004 Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Lektorius. Dėstyti kursai: gamybos technologija, verslo logistika.
2004 – 2005 Mykolo Romerio universitetas. Žinių visuomenės valdymo institutas. Mokslo darbuotojas
nuo 2004 Mykolo Romerio universitetas. Viešojo administravimo katedra. Docentas. Dėstomi kursai: marketingas viešajame sektoriuje, naujoji viešoji vadyba.

Vadybinio ir administracinio darbo patirtis

1992 – 1993 Konsultacinė  įmonė “Ipon”. Projektų vadovo asistentas.
1993 – 1996 Aviakompanija “Lietuvos avialinijos”. Vadybininkas.
1996 – 1999 Kelionių agentūra “West Express”. Turizmo skyriaus direktorius.

Konsultacinio ir ekspertinio darbo patirtis

2001 Projektas „Ownership and Economic Performance in Baltic Countries”. Rytų Europos studijų centras, Kopenhagos biznio mokykla. Ekspertas.
2002 Tarptautinio verslo ir ekonomikos tyrimų centras (http://www.ciber.lt/). Steigėjas ir ekspertas.
2003 – 2005 UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”. Asocijuotas konsultantas.Projektai: AB „Lietuvos geležinkeliai” restruktūrizavimo strategija, Lietuvos civilinės aviacijos strategija.
2004 PHARE 2002 2-os subsidijų schemos „Tiesioginė parama įmonėms” ( 1 tema „Inovacijos”) projektų vertintojas.
2004 – 2005 Mokslinis tiriamasis darbas „Žinių visuomenės formavimosi proceso organizavimas ir valdymas: tyrimas, programavimas, projektavimas”. Užsakovas VDU. Ekspertas.
2003 – 2004 Projektas „Tarptautinė žinių ekonomikos doktorantų mokykla”. Partneriai VU, ŽEF, CIBER. Ekspertas.
2005 – 2007 ES Šeštosios bendrosios mokslinių tyrimų programos projekto MERIPA (Methodology for European Regional Innovation Policy Assessment) ekspertas
2006 – 2008 Saulėtekio verslumo mokyklos anterprenerystės ir inovacinių gebėjimų ugdymo programos vadovas

Mokslinės stažuotės užsienyje

2001 vasaris-balandis Aalborgo (Danija) universitetas. Kviestinis tyrėjas.
2003 gegužė -liepa Aalborgo (Danija) universitetas, Danijos vyriausybės stipendija socialinių mokslų srityje.
2005 balandis-gegužė Berno (Šveicarija) universiteto Organizacijų ir personalo vadybos institutas
 

VladWordPress -- XHTML 1.0